Nhà máy sản xuất gia công cấu kiện thép Tín Nghĩa chuyên sản xuất, gia công các cấu kiện thép theo bản vẽ kỹ thuật. Cấu kiện thép được gia công với độ chính xác cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tính bền vững của công trình.